http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/10/DSC4458.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/06/DSC6985.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/10/DSC4447web-2.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/06/97E11EE2-00B8-44B5-ACB4-1C9415A527E0.jpeg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/06/ED46FABD-F8A8-4D68-B757-E99A8DEF9AFC.jpeg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7731web.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/06/DSC7060.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2019/06/IMG_6851.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7754web.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7730web.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7648web.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7637web.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7700web.jpg
http://bedandbreakfastheusden.nl/wp-content/uploads/2017/01/DSC7607web.jpg

Algemene voorwaarden Bed&Brood&Zo

 1. Algemeen:
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B Bed & Brood & Zo – Wittebroodstraat 14 – 5256 EG Heusden
  • Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruikers(s)”.
  • René Peters is de beheerder/ eigenaar van B&B Bed & Brood & Zo. De eigenaar/ beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder” leest kunt u ook “eigenaar” lezen.
  • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  • Onze B&B is GEHEEL ROOKVRIJ, wilt u roken dan graag buiten.
  • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  • Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
  • De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Bed & Brood & Zo ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  • De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
  • Gasten van B&B Bed & Brood & Zo dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.
 1. Tarieven:
  • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en exclusief toeristenbelasting.
  • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
  • De tarieven de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
  • Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.
 1. Reservering en bevestiging:
  • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
  • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Bed & Brood & Zo een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
  • Voor het reserveren van een verblijf in B&B Bed & Brood & Zo worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 1. Betaling:
  • De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
  • Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
  • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. NL97 SNSB 0947 6658 11 t.n.v. R. Peters o.v.v. het factuurnummer.
  • De overige kosten zoals bijv. voor drinken/snacks dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in uw slaapkamer van de B&B.
  • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
 1. Annulering:
  • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerder te melden zodat de vrijgevallen B&B-kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
  • Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit
 2. Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
 3. Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
 1. Aansprakelijkheid:
  • Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B Bed & Brood & Zo zijn voor rekening van de gasten.
  • Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
  • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
  • Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
Voor het tot stand komen en het promoten van deze website gaat onze dank uit naar :
     Website laten maken ?